Bé en Rex gedeeltelijk geslaagd

4 November 2015 is Bé met Rex geslaagd voor zijn inzettest.

GPS-resultaten konden niet uitgelezen worden. Bé heeft aangegeven de test opnieuw te willen doen om dit toch officieel vast te kunnen leggen.

22 Mei 2016

Bé en Rex hebben examen gedaan. Zij zijn met mooi commentaar geslaagd voor het handelingsgedeelte dat beoordeeld wordt door extern observator John Dirksen.
Helaas had ook Bé, net zoals Arjen, een probleem met het systematisch doorkruisen van het ingewikkelde zoekgebied. Daarom zal ook hij voor het GPS-gedeelte opnieuw examen moeten doen.

Beoordelingsformulier inzet-examen Vlakte Bé en Rex

Beoordelingsformulier inzet-examen Vlakte Bé en Rex