Dutch RescueDogs is per 1 januari 2020 opgeheven! 

Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die zelf de kosten dragen van de wekelijkse trainingen en de persoonlijke uitrusting, zoals inzet- en trainingskleding en GPS. De financiële bijdrage van de leden is helaas niet toereikend om op een professionele manier deze taak uit te voeren en daarom zijn we in grote mate afhankelijk van sponsoren en donateurs.
We zouden elke vorm van ondersteuning waarderen en het geweldig vinden als u ons zou kunnen helpen om onze inzetbaarheid mogelijk te maken.
Als u een nieuwe trainingslocatie zou kunnen bieden, houden we ons ook van harte aanbevolen.

 

 

Doelstelling

Dutch RescueDogs leidt geleiders en hun honden op tot inzetbare reddingshondenteams waarmee vermiste mensen (levend of overleden) opgespoord kunnen worden. Dutch RescueDogs doet dit geheel belangeloos en kosteloos. Live to search Life!

Dutch RescueDogs was een non-profit hulpverleningsinstantie en sinds de oprichting 1 januari 2014 door de belastingdienst geregistreerd als ANBI tot 1 januari 2020 .

 

Voormalig bestuur

Voorzitter: Marike Braakman

Secretaris: Tijs Klop

Penningmeester: Johan Boers

 

Het bestuur, noch de leden ontvangen enige vorm van vergoeding. Alle gelden werden volledig besteed aan opleiding, training en inzet.

 

Jaarverslag 2014.pdf

Jaarverslag 2015.pdf

Resultatenrekening 2016.pdf

Resultatenrekening 2017.pdf