Inzetexamens 22 mei 2016

Drie examenkandidaten, Arjen met Senna, Bé met Rex en Minna met Musti moeten vandaag de test afleggen. Een gebied van 6 tot 8ha in 90 minuten met o.a. gebruik van portofoon en GPS doorzoeken en vrijgeven. Extern observator/keurmeester is John Dirksen.

De observator is vol lof over de combinaties en over de handeling, samenwerking en hoe de honden werken. Dus daar kunnen Arjen, Bé en Minna trots op zijn! Waarbij een compliment aan onze trainer, Johan Boers, van wie we het allemaal leren, zeker op zijn plaats is!!


 

Het gekozen perceel blijkt een zware dobber te zijn. Hoewel de zoekresultaten van zowel Arjen met Senna als van Bé met Rex geheel naar wens zijn, ze vinden alle slachtoffers ruim binnen de tijd, zijn de gelopen slagen niet volgens de eisen. Minna en Musti zijn al eerder het spoor bijster in het bos. Hoewel Musti prachtig aan het werk is moet Minna beslissen voortijdig het examen te staken.

's Avonds na een heerlijk chinees buffet, gastvrij geserveerd bij Bé thuis, hebben we uitgebreide discussies over de kwaliteitseisen van de Dutch RescueDogs. Leggen we de lat te hoog? Nee. We willen niet minder, we willen het beste. Dus we gaan het gewoon opnieuw doen en zwart op wit laten zien dat we dat kunnen.

Het is een gezellige, relaxte dag waarbij alleen Arjen 's morgens voor zijn examen wat groen ziet ;) Het weer valt ook reuze mee, alleen Minna krijgt een plensbui op haar hoofd, maar daar is ze al aan gewend, dat had ze bij haar examen met Dappie ook. De slachtoffers hebben blijkbaar wel veel last van de muggen en het kost ze weinig moeite zich in hun rol in te leven.

Einduitslag

Arjen met Senna is geslaagd voor het gedeelte zoeken en handeling, beoordeeld door de observator/keurmeester. Het CP-gedeelte GPS is onvoldoende en moet zo spoedig mogelijk opnieuw getoetst worden.

Bé met Rex is geslaagd voor het gedeelte zoeken en handeling, beoordeeld door de observator/keurmeester. Het CP-gedeelte GPS is onvoldoende en moet zo spoedig mogelijk opnieuw getoetst worden.

Minna en Musti hebben het examen voortijdig beindigd.

Dank

We zijn alle slachtoffers/bikkels Ina, Ingrid, Kirsten, Joke, Claudia, Huberdien en Marjanna buitengewoon erkentelijk voor de beschikbaargestelde tijd en het afzien. Observator/keurmeester John Dirksen heel hartelijk dank ook voor de tijd, voor de vele afgelegde kilometers, de prettige begeleiding en toelichting.

 

Op 21 mei is er gehoorzaamheid-/appèlexamen gedaan door Bé met Rex, Arjen met Senna, Minna met Musti en Leo met Easy.
Iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van het diploma!

Dinsdagavond 13 april heeft Dutch RescueDogs een presentatie gegeven bij de Vrouwen van Nu te Rolde. In Zalencentrum Hofsteenge werden we gastvrij onthaald. De presentatie had een spannende aanloop omdat we wat moeite hadden de beschermkap van de beamer te halen (hahaha, gelukkig hebben we meer verstand van honden ;)).

Na de supersnelle invlieg-actie van Leo Beijering kon Johan Venema, onze voorzitter, zijn presentatie beginnen ondersteund door beeldmateriaal.

Presentatie van Dutch RescueDogs bij Vrouwen van Nu

InzetOefening Stadion en Paintballcentrum Emmen

Op 1 mei 2016 organiseerden twee leden van de DRD (Dutch RescueDogs) een inzetoefening (InzetOef) voor de vereniging. Doel van deze oefening was om te kijken wat de goede en minder goede aspecten zijn van de communicatie in de aanloop naar en tijdens de inzet en natuurlijk om de goede punten én leerpunten van de honden, geleiders en buddy’s te kunnen benoemen.
Zeven leden van de zaterdagspeurgroep van Jardogsport hebben hun vrije zondag opgeofferd om slachtoffer te liggen.


Casus

De casus waar omheen de oefening is georganiseerd betrof een verzonnen incident in het stadion van Emmen. Na dit incident zijn er personen op de vlucht geslagen. Van een van hen, we noemen haar hier E, is een sjaal gevonden. Om hoeveel personen het gaat is onbekend. En waar ze zich verschanst hebben ook.
Althans….met deze informatie moesten de leden van de DRD het doen.

Slachtoffers

De ‘slachtoffers’ verzamelden zich zondagmorgen om 9.00 uur op de parkeerplaats van het stadion te Emmen.
Vanaf dit punt is  E weggelopen, nadat ze haar sjaal had verloren. Via allerlei omwegen heeft ze zich verschanst in het fietsenhok/-schuurtje van het Paintball Centrum .
De andere slachtoffers hebben zich hier, in het gebouw verstopt. En dat zag er erg professioneel uit. In de kleinste hoeken en gaten waren slachtoffers te vinden. Tot in de achterbak van een auto aan toe. Slachtoffer K, heeft het het zwaarst gehad. Hij heeft uren in een klimtuig gehangen aan een ijzeren balk. Om zo de zoekhonden de kans te geven ook ‘hoog’ te zoeken.

Inzetalarm

Intussen was er een ‘inzetapp’ uitgegaan naar de DRD leden. Opdracht van de inzetleider was om om 10.30 uur te verzamelen, u raadt het al, op de parkeerplaats van het stadion in Emmen….
Alle honden (ook de nog niet inzetbare) mochten meegenomen worden voor deze InzetOef.
Stipt om 10.30 werd de eerste informatie gegeven en kort daarna is trailhond Luca met zijn geleider en buddy op pad gegaan. Na ongeveer 20 minuten is slachtoffer E gevonden. Zij gaf aan niet alleen te zijn geweest tijdens haar vlucht. Met hoeveel mensen ze was kon ze niet zeggen maar wel dat ze allemaal het gebouw van het Paintball Centrum in zijn gevlucht.
Daarop heeft de buddy contact gezocht met de inzetleider met het verzoek om assistentie van de zoekhonden.
Na aankomst van de zoekhonden bij het Paintball Centrum kreeg de inzetleider de beschikking over een bouwtekening van het pand. Op basis van het verhaal van E en deze tekening is besloten om de honden één voor één te laten zoeken. Voor deze strategie is ook gekozen omdat het om een InzetOEFENING gaat en zo alle honden (ook de nog niet inzetbare) mogelijk een zoekactie kunnen doen.

Zoeken en evalueren

Het was donker en stil in het gebouw. Met alleen hier en daar een lichtje. Bij binnenkomst van de eerste hond werd direct duidelijk dat de werkelijkheid onvergelijkbaar was met de tekening. Overal trappen en doorloopjes, auto’s, pallets, netten, hoeken, schermen, palen…..
Nadat Buck een slachtoffer gevonden had en de buddy de informatie had doorgespeeld naar de inzetleider zijn achtereenvolgens Dappie, Senna, Ozzy, Rex en Orka binnen geweest en alle honden hebben een slachtoffer verwezen.
Maar…..hoe wist de inzetleider nou of echt alle slachtoffers uit het pand gehaald waren? Altijd een cruciaal moment!
Met alle geleiders en buddy’s is op basis van de ervaringen een evaluatie gehouden. Plattegrond er weer bij. Wie is waar geweest? Waar lagen de slachtoffers? Hebben we écht alle hoeken en gaten goed doorzocht. Besloten is om op twee plaatsen nog een verificatiehond in te zetten. Daar was toch nog wat twijfel over. Hieruit kwamen geen verwijzingen meer. De inzetleider heeft op basis van deze laatste informatie het pand vrijgegeven.

Nazit

In de kantine van het Paintball-centrum is er nog een tijdje nagepraat met alle aanwezigen over deze InzetOef. Conclusie was dat zowel de leden van de DRD tevreden waren over de oefening en de resultaten. Natuurlijk blijven er altijd vragen over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt maar dat is inherent aan dit werk. Je moet het immers doen met de informatie die je hebt, in de situatie waarin je staat, met de omgevingsfactoren van dat moment. Achteraf is het altijd makkelijker. De kunst is om met een koel hoofd en een warm hart iedere inzet met het best mogelijke resultaat af te sluiten.
De vrijwillige slachtoffers waren onder de indruk, van de honden, de rust van de geleiders, de toon van de communicatie. Een dergelijke oefening is zeker voor herhaling vatbaar en heel nuttig gebleken!

Dank

Met dank aan Mike en Erwin voor het belangeloos ter beschikking stellen van hun pand. Wilt u eens een bijzonder uitje ga dan zeker eens paintballen (zonder paint overigens maar met recyclebare balletjes) bij het Paintball Centrum.
Dank ook aan Ella, Gea, Ans, Anke, Ken, Ria en Pauline voor het opofferen van hun vrije zondag!

 

Hier het verslag van een van de 'slachtoffers', Ria Hankamp:

Zondag 1 mei had ik het genoegen om slachtoffer te spelen bij de oefeninzet van de Dutch RescueDogs. Ik moest mij om 9:00u melden bij het stadion in Emmen. Met de andere vrijwilligers “vluchtte” ik naar het oefenadres.
Mijn plekje werd voor de oefening de kofferbak van een auto. Matje erin, rugzak erin en proberen een goede houding aan te nemen.

In de kofferbak vermaakte ik me met mijn boek, de Wathsapp lezen, iets eten, wat drinken. En proberen warm te blijven. Wat in zo’n kleine ruimte niet makkelijk was ☺.

Tegen 11:00u kregen we het seintje dat de eerste honden naar binnen gingen. Gek hoor als je in een kofferbak ligt en je hoort van alles om je heen en je hebt geen idee wat er gebeurt. Je hoort de honden om de auto snuffelen en hoopt dat ze de kofferbak open gaan doen. Je voelt je even teleurgesteld als je de hond weer weg hoort gaan.

Het moment dat je bijna wordt gevonden, stijgt de spanning even in je lijf. Wat moest ik ook al weer niet doen? Oja, niet reageren als de hond tegen je blaft of op je gaat liggen. Wacht op de commando van zijn baas. Je hoort dat de hond dichtbij is, er wordt hard gesnoven bij de kier van de achterklep. Heeft de handler het door? Ik hoop het. En dan gaat de achterklep open en springt er al blaffend Ozzie op je en komt het verlossende woord dat je gevonden bent. Je mag uit je schuilplaats komen, wat heerlijk.
Op naar de koffie, warm worden en mee kijken hoe de anderen worden gevonden. Geweldig.

Nadat alle slachtoffers zijn gevonden, en de nacontrole is geweest werd de oefening geëvalueerd. De honden hebben het super gedaan. In twee uur tijd ons allemaal gevonden.

Voor mij als vrijwilliger was het superleuk om mee te maken. Het is geweldig om te zien hoe geleiders en hun honden werken. Echt prachtig!

 

 

Seminar "Optreden op de Plaats Delict voor de hondengeleider". Zondag 3 April 2016 hebben vijf leden van de Dutch RescueDogs deelgenomen aan het seminar Plaats Delict, georganiseerd door ESAR Dogs NL.

Annemarie Elberse, Arjen Hidding, Bé Thalen, Lianne Koster en Marike Braakman kregen theorie- en praktijklessen van Jantine Boerrigter, lid van ESAR Dogs NL en rechercheur van politie in Rotterdam. Het was een leerzame dag met duidelijke voorbeelden uit de praktijk en goeie tips hoe we goed voorbereid het veld in kunnen. Daarnaast was het ook leuk om kennis te maken met andere mensen met zoekhonden en het was gezellig. De afspraak staat dat we een keer gezamenlijk gaan trainen om nog meer kennis en ervaring te kunnen uitwisselen. Dus al met al bijzonder nuttig.