Zondag 1 juli 2017 Urk.

Inzet-oefening in samenwerking met het Coördinatie Platform Vermissingen op Urk

In samenwerking met het Coördinatie Platform Vermissingen uit Urk hebben we een prachtige inzetoefening gehad. We zijn onder de indruk van de professionele organisatie van de CPV. Het draaiboek dat gemaakt is, met in acht name van alle mogelijke calamiteiten getuigt van grote betrokkenheid en professionaliteit.

Door deze oefening werd duidelijk dat het handig is om de inzetleider van de reddingshonden bij de centrale post van de CPV te laten aansluiten. Het kiezen van de zoekgebieden, het toewijzen aan de verschillende zoekteams blijft afhankelijk van de speciale expertise van de inzetleider. Nauwe samenwerking brengt de inzet van onze zoekhonden dan ook naar een hoger niveau.

Alle leden van CPV en vrijwilligers/slachtoffers heel hartelijk dank voor de prettige samenwerking!