Januari 2014 is de vereniging Dutch RescueDogs opgericht om honden op te leiden tot goeie reddingshonden die vermiste mensen kunnen opsporen. Vijf jaar lang intensieve trainingen, seminars, inzetoefeningen en vooral ook vele inzetten.

In deze jaren zijn we ondersteund door donaties, zowel in geld alsook in manuren en materialen. Bedrijven die hun bedrijfspand ter beschikking gesteld hebben zoals daar zijn, Scaves, Drentse Recycling Maatschappij Emmen, Remix, Studystore Emmen, Camping De Meistershof, KROSbv, Brandweer Vries, de Roo. We zijn hen heel dankbaar.

We hebben samengewerkt en -geleerd met en van collega-groepen tijdens trainingsweekenden, inzetoefeningen en zoekacties. Vele prachtige inzetoefeningen zijn er georganiseerd, met Lotusslachtoffers en al, op de vlakte en in gebouwen. Ieder lid heeft zijn of haar steentje bijgedragen om de groep te brengen tot een niveau waar we allemaal trots op zijn.

Met zes fantastische zoekhonden hebben we mooie resultaten behaald. In een aantal gevallen hebben we rust kunnen brengen bij de families, rust omdat we hebben geholpen met zoeken, maar ook rust omdat we hun dierbare gevonden hebben. Frustrerend en verdrietig blijven de gevallen waar je met lege handen blijft staan. De langdurig vermisten waarvan langzamerhand de sporen afkoelen en geen nieuwe gegevens meer van binnen komen. We hopen dat aan hun onzekerheid snel een eind mag komen!

Na lang beraad hebben we besloten dat dit lustrum tegelijkertijd een afsluiting is. Om uiteenlopende redenen hebben we besloten dat het een mooie tijd is geweest, maar dat het ook genoeg is geweest. Sommigen van ons zullen stoppen, sommigen zullen hetzelfde werk voortzetten in een andere vorm of groep. Voor wat betreft de donaties, deze zullen geheel conform de ANBI-regels ten goede komen aan een groep met dezelfde doelstelling en ANBI-status.

Vele mensen hebben onze groep gesteund op verschillende wijze, buddy's, vrijwillige slachtoffers tijdens de trainingen, hondengeleiders in opleiding en vooral het thuisfront dat onze leden altijd heeft ondersteund. De lange uren trainen, de onverwachte zoekacties waarbij we in de kleine uurtjes van de nacht maar ook hele weekenden lang aan het zoeken waren. Dat had niet gekund zonder die mensen in de schaduw!
De samenwerking met de Politie is altijd fijn geweest!

Dank aan eenieder die ondersteuning heeft geboden om mogelijk te maken dat de Dutch RescueDogs vermiste mensen konden opsporen.

Namens de leden van de Dutch RescueDogs,
Alfred Klaassen
Arjen Hidding
Bé Thalen
Johan Boers
Marike Braakman
Minna Yrjana
Tijs Klop

4 mei 2018, Namen België

Vrijdagochtend in alle vroegte op pad om de eerste theorielessen te krijgen van Roberta Bottaro, Louise Wilson, Patrick d'Artois & Ivan Girardon. 4 instructeurs met ongekende kennis en ervaring in het detectiewerk. Ieder van hen met zijn of haar eigen expertise.

4 november 2017, Soest

 

Richard Fieten overhandigt cheque aan Dutch RescueDogs

15 april 2018, Hoogeveen
Team Fieten Olie heeft met Navigate North €2000 aan sponsorgelden verdiend. Richard Fieten overhandigt Dutch RescueDogs een cheque met tankpas waar ze brandstof voor de inzetten mee kunnen tanken.

Senna heeft geroken dat er iemand in de tank zit.

29 oktober 2017 Wijster
Een super leerzame inzetoefening bij KROS bv te Wijster, waar ze veiligheidstrainingen geven met een specialisatie voor offshore-bedrijven.