Dutch RescueDogs probeert met het trainen van de honden de lat steeds hoger te leggen. Niet met het doel de beste te worden, maar om ons steeds te verbeteren en ervaringen te delen met andere groepen. Op die manier hopen we het reddingshondenwerk te stimuleren. Niemand heeft de wijsheid in pacht en wij zeker niet, maar door vaak samen te werken kunnen we daar allemaal van profiteren.

Inzetexamen

Onze teams moeten, om inzetbaar te worden, een inzetexamen afleggen. Als het inzetexamen gehaald wordt, is men inzetbaar voor de betreffende discipline. Deze test moet elke drie jaar opnieuw afgelegd worden (voor de details zie het reglement van het betreffende inzetexamen).

Examengeld

Het examengeld voor een inzettest bedraagt € 25,= Indien het examen met een positief resultaat wordt afgesloten, ontvangt de kandidaat een inzetgeschiktheidscertificaat van de Dutch RescueDogs, welke 3 jaar geldig is na dagtekening. Na 2,5 jaar kan dan voor € 10,= opnieuw examen gedaan worden, om het certificaat geldig te houden.

Eigen uitrusting

Teams die zich aanmelden voor de test moeten zelf zorgdragen voor de benodigde uitrusting, behalve gebruik van een portofoon en GPS, welke door ons geregeld worden. (Let wel, de GPS dient enkel voor het vastleggen van de gelopen tracks en heeft geen kompasfunctie.)

    (noot: zodra voorwaarden voor het inzetexamen voor puin/gebouwen gereed is, wordt deze ook op de site vermeld.)