Reglement Inzetexamen Vlakte (levend) Dutch RescueDogs

DOEL

Het zoekteam (geleider/hond) moet m.b.v. kaart en kompas een bosrijk gebied van 6-8 ha met onbekend aantal slachtoffers afzoeken en uiteindelijk vrij geven. Beschikbare tijd: maximaal 90 minuten. overschrijding van de tijdslimiet wordt doorgegeven aan de C.P. (Uiteindelijk bepaald de C.P. in hoeverre overschrijding van de tijdslimiet toegestaan wordt.)

C.P (CENTRALE POST)

Het zoekteam meldt zich bij aanvang van de inzet-test bij de C.P. Daar wordt hij voorgesteld aan zijn observator/keurmeester tijdens het zoekwerk. De geleider wordt een kaart van het zoekgebied overhandigd, een portofoon en een GPS. Tevens krijgt de geleider een briefing van de C.P. over de uitvoering van de inzet-test.

OBSERVATOR/KEURMEESTER

De observator/keurmeester wordt bij de planning van de inzet-test aangewezen door de trainer van inzetgerichte-trainingsgroep. Deze observator moet een onafhankelijk persoon zijn met ruime ervaring binnen de reddingshondenwereld. De functie van de observator is het begeleiden en beoordelen van het zoekteam tijdens het zoekwerk, maar hij/zij stelt zich terughoudend op, aangezien de C.P. de centrale rol in de communicatie met het zoekteam vervuld. De observator neemt kennis van het gedrag van de hond bij een eventueel gevonden slachtoffer en draagt zorg voor het gevonden slachtoffer, nadat de geleider aangegeven heeft gereed te zijn.

HET ZOEKGEBIED

De geleider krijgt van de C.P. een kaart uitgereikt van het zoekgebied. Dit zoekgebied is verdeeld in 4 sectoren. In het zoekgebied zijn een onbekend aantal slachtoffers verstopt. De geleider vermeld op de kaart de windrichting, een schatting van de windkracht, temperatuur en een omschrijving van de weersomstandigheden. Bij het vinden van eventuele slachtoffers wordt aangegeven op de kaart in welke sector het slachtoffer is gevonden. Tevens wordt op de GPS de vindplaats gemarkeerd.

WERKWIJZE EN UITRUSTING VAN GELEIDER
 • De geleider zal in de volgende uitrusting moeten verschijnen: stevig schoeisel, stevige handschoenen, notitieboekje + pen/potlood, kompas, pufje/bellenblaas voor bepalen windrichting, water voor de hond.
 • De geleider moet bekend zijn met het gebruik van portofoonverkeer en het NAVO-spellingsalfabet.
 • De geleider zal door zijn manier van werken duidelijk moeten maken dat hij ruime kennis en ervaring heeft van het vlakte zoeken en de mogelijkheden van zijn hond kent. Dit zal beoordeeld worden door de observator aan de hand van het zelfvertrouwen en samenwerking dat het team uitstraalt en aan de hand van de conditie en stressbestendigheid van de geleider.
 • De geleider moet melding maken aan de C.P. telkens als hij/zij begint met het zoekwerk.
 • De geleider dient echter te wachten op het teken van de observator alvorens te beginnen. Als er een slachtoffer wordt gevonden wordt dit gemeld aan de C.P. en volgt de geleider daarbij de instructies op van de C.P.
 • Indien de geleider aangeeft dat zijn hond verwijst en dit blijkt verleiding te zijn, wordt de combinatie afgewezen.
ZOEKWERK HOND

De hond dient temperamentvol, aanhoudend, op gepaste afstand, zelfstandig te zoeken en te verwijzen, wel is het toegestaan dat de geleider de hond een moeilijk begaanbaar gebied instuurt. De hond dient te tonen dat hij in een moeilijk begaanbaar gebied kan werken en dat hij bovendien onder controle van de geleider is! De hond mag geen fysiek geweld gebruiken bij het slachtoffer ( het slachtoffer bijten, zwaar aanstoten of hap uit kleding nemen). Indien de hond fysiek geweld laat zien rondom het slachtoffer worden er punten afgetrokken (in takken of zeiltje happen).
De hond mag niet verwijzen op verleiding (bijv. wild, voedsel, valse verstekken).

VERWIJZEN

Alle slachtoffers moeten gevonden en zelfstandig verwezen worden!! Honden die bij het slachtoffer komen en/of binnen een straal van 50 cm van het slachtoffer komen moeten dit slachtoffer op de vooraf aan de keurmeester aangegeven wijze verwijzen. Gebeurt dit niet dan leidt dit direct tot afwijzen van de combinatie.
Voordat de geleider op de verwijzing ingaat moet hij dit aan de begeleider duidelijk maken!!.

BLAFFEN

De hond dient aanhoudend te blaffen totdat de geleider bij het slachtoffer is. De hond dient binnen een straal van 5 meter te blijven totdat de geleider bij het slachtoffer is.

BRINGSELEN

De hond dient het bringsel op te nemen en naar de geleider te brengen. Vervolgens dient de hond de geleider direct naar het slachtoffer te brengen.

LEEGVERWIJZEN

De geleider dient van te voren aan de begeleidende keurmeester duidelijk te maken welk gedrag van zijn hond als verwijzing dient te worden aan gemerkt, waarna de hond de geleider direct naar het slachtoffer dient te brengen.

Beoordeling inzetexamen

Als de geleider het gebied heeft vrijgegeven, levert hij/zij de kaart van het zoekgebied samen met de GPS en de portofoon in bij de C.P.

De gegevens van de GPS zullen ingelezen worden op de kaart van het zoekgebied.

Deze gegevens zullen samen met de beoordeling van de observator en de beoordeling van de C.P. meegewogen worden in de eindbeoordeling van het zoekteam voor de inzettest.

Het reddingshondenteam zal worden beoordeeld op de volgende punten:

 • Het vermogen van de geleider om een logisch en systematisch zoekplan op te stellen, waarbij wind en terrein in het voordeel van de hond werken.
 • Dat het team in staat is om het zoekplan daadwerkelijk praktijkgericht uit te voeren.
 • Slachtoffers in het gebied te vinden.
 • De interpretatie van de geleider van het lezen van de hond als hij geur heeft.
 • De verwijzing van de hond en het gedrag van de hond bij een eventueel slachtoffer.
 • Hoe gaat de hond om met afleidingen.
 • De geleider moet het gebied vrij geven en niemand mag er achter blijven.
 • Portofoon verkeer, kompasgebruik en de daadwerkelijke GPS-tracks.
 • De interactie tussen geleider en hond en de controle over de hond.
 • De uitrusting van de geleider.


Herhaling

Het inzetexamen is 3 jaar geldig. Na 2,5 jaar zal men een herhalingsexamen af moeten leggen. Slaagt men hiervoor niet, dan is men nog een half jaar inzetbaar, maar binnen dit halve jaar kan men nogmaals het herhalingsexamen doen. Als men daarvoor weer zakt vervalt de inzetbaarheid en zal men eerst opnieuw moeten slagen voor het reguliere inzetexamen.