Leren zoeken naar zittende of liggende slachtoffers

Door de training met de zoekhonden ontstaat een hechte band tussen baas en hond. Hierdoor is de hond bereid om zich in moeilijke en zelfs gevaarlijke omstandigheden te begeven. Tijdens trainingen brengt de geleider de hond in de meest vreemde situaties. Zo leert de hond zijn weg te zoeken op grof puin, in het bos, in grote vlaktes. Hij leert slooppanden, donkere kelders, fabrieken, maar ook kantoorgebouwen af te zoeken naar zowel levende als overleden slachtoffers.

De hond leert onderscheid te maken tussen gewone "passanten" en echte slachtoffers. Hij negeert staande of wandelende mensen, fietsers e.d. Hij leert zelfstandig te werken, zijn eigen neus te volgen en hoe hij zijn baas kan waarschuwen. Zó wordt de hond voorbereid op zijn werk!

Dutch RescueDogs heeft 6 inzetbare zoekhonden met geleiders.